موسسه اندیشه و فرهنگ اسلامی یزد

فعالین جنبش نرم افزاری استان یزد
موسسه اندیشه و فرهنگ اسلامی یزد

موسسه اندیشه و فرهنگ اسلامی یزد متشکل از اجماع گروهی از طلاب و دانشجویان ولایت مدار استان یزد می باشد. محور فعالیت های مجموعه حول مبحث جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم است.
نام سابق این مجموعه کانون اندیشه اسلامی دارالعباده یزد بوده است.

راه روشن

یک مسئله‌ی دیگر هم که به شدت به شما ارتباط پیدا میکند، مسئله‌ی تولید علم است. خوشبختانه من می‌بینم در دانشگاهها تولید علم و لزوم عبور از مرزهای دانش به یک گفتمان عمومی تبدیل شده. امروز سرعت پیشرفت ما خوب است؛ اما با توجه به عقب‌ماندگی‌های گذشته که کشور ما دارد، هر چه سرعت‌مان بیشتر باشد باز هم زیادی نیست. ما باید خیلی پیش برویم؛ از راههای میان‌بر استفاده کنیم؛ از شتابِ فراوان بهره ببریم؛ ما باید در همه‌ی علوم تولید داشته باشیم.
امام خامنه ای۱۳۸۸/۰۲/۲۷

طبقه بندی موضوعی

مقدمه ای بر جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم و آزاد اندیشی

سلام بر تو دوست عزیز و متفکرم

چندی است که نسیم رحمت الهی بر عرصه تفکر و زندگانی بشر وزیدن گرفته و بحث مبارک «جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم و آزاد اندیشی» به جد مطرح شده است و فرهیختگانی دردمند در حوزه و دانشگاه در سراسر جهان به این سو حرکت کرده اند تا بشر را از قید عقل‌‌گرایی ابزاری و معیشت اندیش و روزمره ای (راسیونالیسم)، حس گرایی ظاهراندیش (آمپریسم)، اثبات گرایی بی منطقو تجربه گرایی افراطی(پوزتویسم)، مسیحیت محرف و ذلت پذیر، دینداری نژادپرستانه و خودمحورانه یهودی، عرفانهای سکولار هندویی و بودایی و کنفسیوسی و صوفی منشانه،تعصبات کور ملی گرایانه(ناسیونالیسم) ، ماده گرایی محض(ماتریالیسم) و تمام انحرافات دیگر نجات دهند و به سمت حقیقت مطلق و نور کامل سوق دهند.

باز هم در این مسیر نورانی سردمدار و پیش برنده اَتَم.ّ،اسلام ناب شیعی و ولی زمانه و پیرحکیممان می باشد که با تاکید بر استفاده اکمل و به جا از وحی و عقل و حس و تجربه، راهبری این رودخانه عظیم را بر عهده دارد تا آن را بحر بی کران معرفت الهی (حقیقت ناب) برساند.

برادر و خواهر دانش پژوهم

در این مسیر بر من و تو که داعیة انسان بودن و عقل مندی و حقیقت طلبی و علم اندوزی و دلسوزی و در یک کلام «ولایت پذیری» را داریم؛ لازم است که با تمام توان در راه مطالعه و تدقیق  و تامل و درس آموزی و نقد و بررسی نظریات مختلف به پیش رویم و با مددگرفتن از خداوندگار و مالک هستی، بشر را به سمت سعادت و آرامش حقیقی رهنمون شویم و از بند بتهای مدرن و تفرعن ظلمانی انسان محورانه (اومانیسم)، اسارت آزادی نما و اباحی گر(لیبرالیسم)  و علوم پوزیتویستینجات دهیم و به سرمنزل مقصود برسانیم.

تمام مصلحان تاریخ و در راس آنها انبیاء الهی و ائمه اطهار (سلام الله علیهم اجمعین) دقیقاً خواسته اند بشریت را به همین سو بکشانند  اما قدرت طلبان و زرسالاران و شهوت پرستان و دنیا خواهان، در همیشه تاریخ با الهامات شیطانی و ایجاد جنگهای روانی و گرم و سخت با عقل و فطرتهای پاک فرزندان ما بازی کرده اند و کم کم آنها را اسیر خود و دنیای ناپاکشان کرده اندوبه بردگی و استعمارگرفته و نگذاشته اند بشر زندگی آرام و راحتی داشته باشد و لذت واقعی را از حیات طیبه ببرد.

اما امام حسین علیه السلام و تمام احیاگران اندیشه و عشق به ما آموخته اند که نباید به زیبایی و تعقل و لذت کم قانع باشیم و باید خدای زیباییها و لذات و حِکم را بخواهیم که چون صد آید نود هم پیش ماست.

آری، شهادت او به ما آموخت که خودمحوری و خودپسندی و اومانیسم جز دروغی بزرگ و پرزرق و برق چیزی نیست و زندگی واقعی یعنی خدامحوری و عبودیت او که «العبودیه جوهرهّ کنهه الربوبیه».

عزیز دل

 اگر من و تو از تاریخ عبرت نیندوزیم سرنوشت شوم خود را به دست خویش رقم زده ایم چراکه سنتهای الهی و عقل و فطرت بشر و اساس شیوه های نبرد حق و باطل و مهمتر از همه خدای جهان هیچ تغییری نکرده است؛ نکند خدای ناکرده اغواگران با مغلطه هایشان من و تو را از عبرتها و مقایسه های تطبیقی باز دارند که علی علیه السلام این حکیم بزرگ و اکمل الفلاسفه ما را به تدبر در تاریخ رهنمون کرده است.

سخن آخرم با تو در این مجال ضیق، نقدی کلی بر علم واره هایی است که به اسم دانش در دانشگاهها و کتابها و سخنرانی ها و به خورد من و تو می دهند:

عالمان مسلمان قرنهاست در ابتدای بسیاری از کتابهایشان از «رئوس ثمانیه» یاد می کنند، یعنی ریشه ها و سرسلسله های هشت گانه هر علم را ابتدا از نظر می گذرانند و سپس آن علم را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند و البته امروزه فرهیختگان حوزه و دانشگاه مواردی به این هشت مهم افزوده اند که در زیر می آید:

موضوع علم، تعریف علم، اصول موضوعه و متعارفه علم، بنیانگذاران و مبدعان علم، شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تدوین و تکمیل علم، پیش زمینه ها و پیش فرضهای علم و عالم، اغراض و اهداف علم، نتایج و پیامدهای علم، کاربردهای علم، پشتوانه های فلسفی و مکتبی علم، سیستم نظم بندی گزاره ها و شاخه های علم، نظام تولید نیازها در بشر و سیستم ارضای نیازها درهر علم، محیط علمی در دوره های مختلف علم، دکترین ها، استراتژیها، تاکتیکها و تکنیکها و زاویه نظریه پردازی در هر علم موانع پیش روی گسترش هر علم، برخورد رسانه ها و قدرتمندان دنیامدار و زرسالاران یهودی و تاثیرات آنها در علم، انسان شناسی و معرفت شناسیِ زمینه علم، تاریخ و روانشناسی و فلسفه های مضاف هر علم.

(به تازگی مدعیان علم در بحث های هرمنیوتیک(اصول تفسیر متن) توجهاتی ناقص و انحرافی و بعضاً باطل گرا به این موارد داشته اند که همین تلاشها را هم باید با درنظر داشتن امور بالا پیگیری کرد؛ ولی تازه به دوران رسیده ها فکر می کنند بحث های هرمنیوتیسین ها ابداع ذهن خودشان است و ما همچنان عقب افتاده ایم!؟)

در هر صورت بدون توجه به این مباحث و بدون دقت در گزاره های هر علم، «علم زده» و«از خود بیگانه» خواهیم شد و زمینه تسلط دیگران را بر اندیشه و زندگی مان هموار خواهیم کرد.

پس بایسته است در حوزه و دانشگاه با آزاداندیشی حقیقت محور(خدامحور) با اعتدال و به دور از روشنفکرنمایی و تحجر با اصلاح محتوا و نظام و مدل و روش علوم به سمت «تمدن باشکوه اسلامی» و ظهور آخرین منجی حق محورِ سعادت بخش حرکت کنیم.

 

"اینکه بنده درباره‌ى علوم انسانى در دانشگاه‌ها و خطر این دانشهاى ذاتاً مسموم هشدار دادم - هم به دانشگاه‌ها، هم به مسئولان - به خاطر همین است. این علوم انسانى‌اى که امروز رائج است، محتواهائى دارد که ماهیتاً معارض و مخالف با حرکت اسلامى و نظام اسلامى است؛ متکى بر جهان‌بینى دیگرى است؛ حرف دیگرى دارد، هدف دیگرى دارد. وقتى اینها رائج شد، مدیران بر اساس آنها تربیت میشوند؛ همین مدیران مى‌آیند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسى داخلى، خارجى، امنیت، غیره و غیره قرار میگیرند."امام خامنه ای
آری این آخرین سفارش آقا تا این لحظه ست...
حرف آقا نباید زمین بمونه...
پیش به سوی تمدن اسلامی